VB Smartingen Ronny Vikeså

I siste utgave av medlemsbladet VB-nytt kunne medlemmene lese om Rørlegger Gunnar Larsens alltid positive medarbeider Ronny Vikeså. Det vil vi gjerne dele med flere.

Det siste halve året har Ronny brukt mye tid på å være med på utviklingen av VB Smart. Det har gått med kvelder, helger og ferietid på dette prosjektet.

VB Smart er digitalt dokumentasjonssystem som blant annet omhandler HMS, kvalitet, HR (personal), miljø og prosjektgjennomføring. Det skal sikre både dokumentasjon og kvalitet i arbeidet rørleggerne utfører i det daglige, noe som selvfølgelig også kommer kundene til nytte. 

> Har du lyst, kan du lese mer om VB Smart på vvsaktuelt.no. 

Skulle bli tømmermann

Som 10-åring drømte Ronny om å bli tømmermann, men ettersom han mente det kunne bli ensformig, bestemte han seg på ungdomsskolen for å bli rørlegger.

Han skaffet seg arbeidsuke hos oss, og fikk etterhvert sommerjobber her også mens han gikk teknisk byggfag på videregående. Siden ble det både lærlingeplass og fast jobb her, noe vi i Rørlegger Gunnar Larsen AS selvfølgelig er veldig glade for.

Ronny trives godt her selv også. - Mitt største jobbøyeblikk må ha vært da jeg fikk den faste ansettelsen, sier Ronny med et smil. Hos Gunnar Larsen er det godt å være, vi er som en stor familie. Vi tar vare på hverandre, har mye «lått og løye» og deltar i hverandres store begivenheter i livet – feiring av runde tall, brylluper og lignende. Vi er en skikkelig god gjeng. 

Variert arbeidsdag

Arbeidsdagen til Ronny starter kl 06.00 med den daglige driften og e-post, før han tar i mot rørleggerne kl 07.00. Som prosjektleder følger han opp rørleggerne før de drar ut på oppdrag. Han drar ut på befaringer og er med på oppstart av tekniske anlegg, foruten å holde kontroll på lageret og andre daglige gjøremål. Arbeidsdagen avsluttes i 15.30-tiden.

VB Trainee

Prosessen og arbeidet med VB Smart startet for Ronnys del da han vare med på VB Trainee-utdanning i 2013 - 2014. -Kullet mitt la frem behovet for et effektivt kvalitetsverktøy som er lett å bruke for alle for generalforsamlingen. Mitt år med VB Trainee har vært stort for meg! Jeg har lært mye som jeg har med meg videre fra denne perioden.

-At jeg har fått bli med på møter om planleggingen i ettertid, og nå under selve utviklingen, har vært en utrolig spennende reise å få bli med på!, avslutter han.

PS! > Artikkelen i opprinnelig form finner du i VB-Nytt nr 1, 2016. Her kan du også lese mer om VB Smart.

Om Ronny Vikeså

 • Gift med Helene Bergesen Vikeså 
 • Har sønnene Markus, 8 år og Mathias, 5 år 
 • Leser daglig Rørfag, aviser, VVS-aktuelt
  og VBs intranett på nettet 
 • Hører på P3 og Spotify 
 • Kjører Volvo V60 
 • Favoritteiendelen er sykkelen som han tar frem i februar-mars 
 • God til å trø til når andre trenger hjelp 
 • Kan ikke fordra husarbeid og å legge sammen klær 
 • Har oppgradert alt hjemme, bortsett fra badet som er 16 år gammelt 
 • Har gulvbåren varme med el-kasett